Bársony László

Alkatrész értékesítő

Mobil:+36/70-332-0003
E-mail: 
barsony.laszlo@baloghauto.com

Belépés

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai 

 

1.1 Szolgáltató adatai

Balogh Autóházak KFT

3529 Miskolc, Középszer u. 98.

Tel.: 06-46-555-400

Adóigazgatási azonosítószám: 12480258-2-05

Bankszámlaszám:

 

1.2 A Vásárló

Aki a peugeotparts.hu internetes felületen regisztráltatja magát, és a peugeotparts.hu Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. 

 

1.3 Szállítók adatai

DHL Express Magyarország Kft. 1181 Budapest, Besence u. 2. 

MAGYAR POSTA ZRT. 1122 BUDAPEST, KRISZTINA KRT. 6-8.

Továbbiakban szállító

 

A Szállító tevékenységét a szállítókkal kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Balogh Autóházak KFT által átadott árut kiszállítja a Balogh Autóházak KFT által átadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. 

 

2. peugeotparts.hu Szerződési Feltételek célja 

 

A Balogh Autóházak KFT. a peugeotparts.hu Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza apeugeotparts.hu Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a peugeotparts.hu Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 

 

A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételei a Balogh Autóházak Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató peugeotparts.hu Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

 

2.1 A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a peugeotparts.hu Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a peugeotparts.hu intrernetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról apeugeotparts.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet. 

 

2.2 A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételek hatálya

A Balogh Autóházak Kft. fenntartja a jogot, hogy a peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A peugeotparts.hu Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a peugeotparts.hu Webshop-szolgáltató a peugeotparts.hu Webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A peugeotparts.hu Webshop-szolgáltatás 

 

A Balogh Autóházak Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a peugeotparts.hu Webshop-szolgáltatást. 

 

3.1 A peugeotparts.hu Webshop-szolgáltatás területi hatálya

A peugeotparts.hu Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Balogh Autóházak Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. 

 

4. A peugeotparts.hu Webshop Szerződés létrejötte és módosítása 

 

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató peugeotparts.hu Internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a peugeotparts.hu Webshopban való vásárlás feltétele . A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Balogh Autóházak Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések mennyiségi és értékhatárhoz kötöttek, amelyek feltételeit a peugeotparts.hu Webshop Általános Információk tartalmazza. 

 

4.2 Regisztráció

peugeotparts.hu Webshop üzleti oldalaihoz a peugeotparts.hu intertenes felületern történő regisztráció során, a Vásárló adatai megadása után kap hozzáférést .A regisztráció adatait a Balogh Autóházak Kft rögzíti, a Vásárlónak így a peugeotparts.huWebshopban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. 

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a peugeotparts.hu Webshop Általános Információkban megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. 

 

4.4 peugeot alkatrészek Vásárlási feltételei

Kérésre alvázszám esetén a cikkszámok beazonosítását elvégezzük. A peugeotparts.hu gyárilag szerelt gépkocsik alkatrészeinek csereszabatos alkatrészeit tudja megbízhatóan beazonosítani a gépkocsi 16 jegyű alvázszám azonosítója alapján. A bontásból származó alkatrészek miatt nem beépíthető alkatrészeket nem áll módunkban visszavásárolni.    

4.5 Szállítási Feltételek

 

4.6 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton (átutalással) a megrendelés feladásakor, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Balogh Autóházak Kft részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti.

 

4.7 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Balogh Autóházak Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. Rövid határidőre történő szállítás esetén a kézbesítést a szállító csak egyszer kíséreli meg! 

 

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei 

 

A 4.4 pontban részletezett eseteket kivéve a  Balogh Autóházak a saját hibájából tévesen beazonosított alkatrészeket visszavásárolja.  A visszavásárlással kapcsolatos teendőket a visszáru nyomtatvány tartalmazza, melyet a Vásárló a Szállítótól minden vásárláskor az áruval együtt kézhez kap. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. 

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság 

 

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

peugeotparts.hu Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a peugeotparts.hu internetes felületen történő regisztráció során a Balogh Autóházak Kft a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: 

 

A Vásárló azonosításához szükséges kötelező adatokat:

Hírlevél előfizetők esetében: e-mail cím

Regisztrált vásárlók: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, e-mail cím, telefonszám

 

A választhatóan megadható adatok:

név

életkor:

családi állapot

nem

gyerekek száma

egy háztartásban élők száma

foglalkozás

hobbi

A Vásárló, ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Balogh Autóházak Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen. A megrendelések kiszállítása érdekében a Balogh Autóházak Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: · Megrendelés ideje · Átvevő neve (Szállítási címből) · Cég neve (Szállítási címből) · A teljes Szállítási cím A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) · Megrendelésszám · Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a Balogh Autóházak Kft Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Balogh Autóházak Kft. részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti. 

 

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a peugeotparts.hu felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja illetve törölheti.

 

6.3. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a torles@peugeotparts.hu elektronikus levélcímen, illetve a Balogh Autóházak Kft telefonos ügyfélszolgálatán kérheti.